BAŞAKŞEHİR'İN PARLAYAN YILDIZLARI
 
PARLAYAN YILDIZLARIM
www.basakcocuklari.tr.gg  
  ANA SAYFAMIZ
  2010-2011 GEZİLERİMİZ
  GÜNLÜK EV ETKİNLİKLERİMİZ
  SOSYAL DERSİ ÖZETLER İ
  FEN DERSİ ÖZETLERİ
  HAFTANIN ÖĞRENCİSİ
  DEĞERLENDİRME SONUÇLARIMIZ
  DUYURULAR!!
  VELİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR!
  MATEMATİK DERSİ ETKİNLİKLERİMİZ
  TÜRKÇE ETKİNLİKLERİMİZ
  ÇEVRE KORUMA KULÜBÜ
  CUMHURİYETE NASIL KAVUŞTUK?
  ŞİİR SEPETİMİZ
  SINIF BAŞKANI, TEMSİLCİ VE DİSİPLİN KURULU SEÇİMİ
  FEN BİLGİSİ ETKİNLİKLERİMİZ
  SOSYAL BİLGİLER ETKİLİKLERİMİZ
  SERBEST ETKİNLİKLER
  PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİMİZ
  PARLAYAN YILDIZLARIMIZ
  BRANŞ ÖĞRETMENLERİMİZ
  4. SINIF YILLIK ARŞİVİMİZ
  => ÇOCUK YETİŞTİRMEK
  => SINAV GÜNLERİMİZ
  => 4. SINIF YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
  => ÜRÜN DOSYASI
  => SOSYAL BİLGİLER ÜNİTE SÜRELERİ
  => KİTAP OKUMANIN YARARLARI
  HAFTALIK DERS PROGRAMIMIZ
  FOTOĞRAF ARŞİVİMİZ
  DOĞUM GÜNLERİMİZ
  FLAŞ ANİMASYONLARIMIZ
  TRAFİK BİLGİLERİ
ÜRÜN DOSYASI


ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO)

Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir.
Kullanım amacına ve içeriğinde yer alan ürünlere göre, farklı ürün dosyaları vardır. Amaca ve belirlenecek politikalara göre ürün dosyası tipi tercih edilir.
Haladyna (1997) öğrenci ürün dosyalarını; ideal, sergileme, belgeleme, değerlendirme ve sınıf tipi olmak üzere beş gruba ayırmıştır. Aşağıda bu ürün dosyalarının özellikleri kısaca açıklanmıştır:
1.      İdeal Öğrenci Ürün Dosyası: Not verme amaçlı olarak kullanılmaz, amaç öğrencinin gelişimini ve öğrenme sürecini yansıtmasıdır. Öğrencilerde not kaygısı olmadığı için, olumlu bir yaklaşım sunar. Öğrencinin çok farklı düzeydeki çalışmalarını içerir. 
2.      Sergileme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin yaptıkları en iyi ürünlerden, yani öğrencinin kendini en iyi yansıttığına inandığı çalışmalardan oluşur. Genellikle görsel ve performansa dayalı sanatlarda kullanılır. Öğrencinin en yüksek performansını gösterecek ürünlerin sergilenmesi amaçlanır. Daha çok sonuç ya da ürün değerlendirme amacıyla kullanılır.
3.      Belgeleme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencinin farklı zamanlarda ve farklı düzeylerde hazırladığı çalışmaları içerir. Daha çok süreci değerlendirmek amacıyla kullanılır. Öğrenci gelişiminin kayıtları ile öğrencinin kendini yansıttığı çalışmalar bulunur. Değerlendirme aşamasında öğretmen değerlendirmeleri yer alır. 
4.      Değerlendirme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Belirli bir amaç doğrultusunda öğrenci gelişiminin izlenmesi söz konusudur. Öğrencilerin belirli ölçütlere göre hazırladıkları en iyi çalışmalar yer alır. Öğrencinin rahatça ürün seçmesine izin verilir. Öğrencinin ve öğretmenin sonraki öğrenme etkinliklerini hazırlamasına yardımcı olur. Ayrıca, öğretmen veya okul tarafından değerlendirilme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla, kapsamlı değerlendirmeler için kullanılabilir. Daha çok sonuç ya da ürün değerlendirmede kullanılır.
5.      Sınıf Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Her öğrenciye ait çalışma özetlerinin, öğretmen yorumlarının, etkinliklerin ve planların bulunduğu dosyadır. Öğretim amaçlarına hizmet etmesine rağmen, öğrenci başarısını ve gelişimini göstermediği için değerlendirmede bazı sınırlılıkları vardır. Süreci ve ürünü değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Öğrenci Ürün Dosyasının Amacı Nedir?

·      Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak,
·      Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak, alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek,
·      Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek,
·      Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak,
·      Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek,
·      Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak,
·      Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek,
·      Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek,
·      Aile ile iletişimi sağlamak,
·      Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak,
·      Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek,
·      Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak,
·      Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek.
 

Öğrenci Ürün Dosyası Neleri İçerir?

Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu anlamalarına, kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını kavrar.)
·      Öğrencilerin yazılmış ödevleri (taslak ya da bitmiş parçaları)
·      Araştırmalar, problemler ve stratejiler
·      Diyagramlar, fotoğraflar, resimler
·      Video - kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler
·      Grup ödevleri ve projeler
·      Öğretmen anekdotları
·      Öğrencilerin mektupları
·      Öğretmen kontrol listeleri
·      Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler
·      Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler
·      Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar).        
 
Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü Nedir?
·      Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen, öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı olur.
·      Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar.
·      Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır, kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler.
·      Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Ancak değerlendirme ölçütleri baştan belirlenmeli ve bu ölçütler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır.
Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü Nedir?
·      Öğrenci ürün dosyası, öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama, öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. Bu konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır.
·      Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların belgelenmesi çok önemlidir. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini duyabilmelidir. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir.
 
Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü Nedir?
·      Veli, ürün dosyasının öğretmen için anlamını, programın bir parçası olarak nasıl kullanıldığını, öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını çok iyi kavramalıdır.
 

Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları

·      Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. Varsa, bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi.
·      Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi
·      Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması 
·     Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler, araştırmalar, problemler, stratejiler dereceli puanlama anahtarları, yazılar vb.).
·      Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla en iyi ürünün seçilmesi
·      Öğrencilerden, her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe yazmaları ve çalışmalarını eleştirmelerinin istenmesi
·      Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi
·      Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması Öğrencilere puanlama konusunda bilgi verilmesi
·      Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. Örneğin, öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp, güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı yazıp dosyaya eklenebilir.
 

Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği

·      Dosyanın “içindekiler” bölümü
·      Önsöz, özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi?)
·      Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar.
·      Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.
·      Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir.
·      Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir.
Ø      Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor?
Ø      Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun?
Ø      Çalışmada hangi bölümler, kısımlar geliştirilmelidir?
Ø      Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin?
Ø      Neden bu çalışmayı seçtin?
Ø      Bu çalışmanda en çok neyi beğendin?
Ø      Burada senin için önemli olan ne?
Ø      Bu, yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir?
Ø      Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?
·      Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri

Ek 1
 
 
 
 
 
 
 
 
… DERSİ
ÜRÜN DOSYAM
 
 
 
 
Adı                 : ………………..
Soyadı          : ………………..
Numarası     : ………………..
Sınıfı              : ………………..
 
 
  

Ek 2
 
İÇİNDEKİLER
               1. ………………………….
2. ………………………….
3. ………………………….
4. ………………………….

Ek 3
………………. ALANINDAKİ
ÖZ GEÇMİŞİM
Aşağıdaki gibi ya da benzer sorulara cevap olabilecek şekilde düşüncelerinizi yazarak ………….dersiyle ilgili öz geçmişinizi oluşturabilirsiniz.
Anahtar Sorular:
·   ……….dersine zaman ilgi duymaya başladım?
·   …………. dersinde en çok ilgimi çeken konu nedir?
·   Okul dışında …………dersi ile ilgili çalışmalarım nelerdir?
·   …………. dersinin hoşlanmadığım yönleri var mı?
·   …………. dersinde başka nelerin olmasını isterdim?
·   Gelecekle ilgili yapmak istediklerime bu dersin nasıl bir katkısı olabilir?
 


Ek 4
ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASININ GENEL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Bütünlük:
·   Dosyada bulunması gerekenlerin tümünün olması
·   Çalışmayı yaparken, diğer derslerden de yararlanılması
·   Seçilen ürünlerin yıl boyunca edinilen becerileri yansıtması
·   Dosyanın kapağını, kendisini en iyi biçimde yansıtacak şekilde hazırlanması
Tertip ve Düzen:
·   Tüm çalışmalar için uygun başlıklar kullanılması
·   Çalışmaların içindekiler bölümünde belirtilen sıraya göre dosyalanması
·   Tüm çalışma kâğıtlarının temiz ve düzenli olması
Yansıtma:
·   Seçilen çalışmaların güçlü yanlarını ve gelişimini yansıtması

Ek 5
 
ÜRÜN KONTROL LİSTESİ
 
Çalışmalar
Evet
Hayır
Çalışmanın taslağını hazırladım
 
 
Çalışmayı zenginleştirecek tablo, resim, fotoğraf vb. hazırladım.
 
 
Çalışmamı geliştirme aşamasında öğretmenim, ailem ve arkadaşlarımın düşüncesinden yararlandım. Gerekli ekleme ve çıkarmaları yaptım.
 
 
Çalışmamı yazım ve anlatım kurallarına uygunluğu açısından gözden geçirip gerekli düzeltmeleri yaptım.
 
 
Çalışmamı sunmaya hazır hale geldim.
 
 
 
 
 
 

Ek 6
ÜRÜN BİLGİLERİ
·   Bu çalışmadaki hedefim:
·   Çalışmamın aşamaları:
1.                             2.
3.                             4.
·   Ürünümü seçme gerekçelerim: ………….
·   Bu çalışmamda şunları çok iyi yaptım: ……..….
·   Çalışmamın şu alanlarında biraz daha gayret gösterebilir ve yardım alabildim: …………
·   Belirlediğim hedefe şu kadar ulaştım: …………
·   Bu çalışma benim şu özelliklerimin gelişimini yansıtıyor: ……………..
·   Bu çalışmamla ilgili şunları da ürün öz değerlendirme formunda söylemek isterim:
   ………………………

 
Ek 7
ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI SUNUM YÖNERGESİ
 
1.    Sunumunuz için velinizi sınıfa getiriniz.
2.    Sunumunuzun içeriğiyle ilgili velinizin de düşüncesini öğreniniz.
3.    Çalışmada çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüz üç alanı belirleyiniz ve açıklayınız.
4.    Geliştirmeniz gereken üç alanı açıklayınız.
5.    Gelecek dönem için hedeflerinizi belirleyip açıklayınız.
6.    Çalışma sürecindeki gelişim düzeyinizi ve hedefinize ulaşma derecenizi değerlendiriniz.
7.    Velinizin dosyanızla ilgili yazılı görüşlerini alınız.
 
 


 
Ek 8
ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI ÖĞRENCİ ÖZET FORMU
Bu form ürün dosyanızdaki ürünlerin gelişimi hakkındaki düşüncelerinizi belirtmeniz amacıyla düzenlenmiştir. Bu formu aşağıda düzenlenmiş biçimiyle veya paragraf hâlinde doldurabilirsiniz.
Adı Soyadı: ………….               Tarih: ………….
Konu        : ………….
 
Başlangıçtaki dosya
Dosyanın son hâli
Çalışmalarım önce nasıldı?
-----------------------
Çalışmalarım ne denli açık ve anlaşılırdı?
 -----------------------
Beklentilerim ne denli gerçekçiydi?
-----------------------
 
Şimdi nasıl gidiyor?
 
----------------------
Çalışmalarım şimdi ne nenli açık ve anlaşılır?
-----------------------
Bu konuda şimdi ne düşünüyorum?
-----------------------
 
Geliştirmeye açık alanlar başlangıçta nelerdi?
-----------------------
 
Şimdi hangi alanlar geliştirilmeye açık?
 
-----------------------
 
 

Ek 9
ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI ÖĞRETMEN ÖZET FORMU
Adı Soyadı:                             Tarih:
Konu:
Başlangıçtaki dosya
Dosyanın son hâli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geliştirmeye açık alanlar başlangıçta nelerdi?
 
 
 
 
 
Şimdi hangi alanlar geliştirilmeye açık?
 
 
 
  
Ek 10
VELİ GERİ BİLDİRİM FORMU
Çocuğunuz ürün dosyasını sunduktan sonra, lütfen aşağıdaki soruları yanıtlamaya zaman ayırınız.
 
1. Bu çalışma çocuğunuzun gelişim sürecini daha iyi anlamanıza yardımcı oldu mu?
----------------------------------------------------------
2. Bu çalışmanın sunumu sizce etkili olacak biçimde düzenlenmiş miydi?
----------------------------------------------------------
3. Sizce bu sunum çocuğunuz için değerli bir deneyim oldu mu?
----------------------------------------------------------
    Belirtmek istediğiniz diğer görüşleriniz:
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
 

Ek 11
 
VELİYE YAZILMIŞ ÖRNEK MEKTUP
 
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
 Sunu Tarihi:
 Etkinlik Programı:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
1.Çocuğunuzun çalışmalarından en çok hangisini beğendiniz?
-----------------------------------------------------------
 
2.Çocuğunuz sizce hangi alanlarda başarılı?
-----------------------------------------------------------
 
3.Çocuğunuza hangi konularda ve nasıl yardımcı olabilirsiniz?
 
 
 

 
Ek 12
 
Öğrencİ ürün DosyasI DEĞERLENDİRME FORMU
 
Adı         : .......................           
Soyadı   : .......................                                
Sınıf       : .......................           
 
   Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak dosyayı değerlendiriniz.
 
ÖLÇÜTLER
Dereceler
1
2
3
4
5
 1. Çalışmaların içeriğinin tam olması                                     
 
 
 
 
 
 2. Çalışmalardaki çeşitlilik
 
 
 
 
 
 3. Çalışmaların amaçları karşılaması
 
 
 
 
 
 4. Çalışmaların doğruluğu
 
 
 
 
 
 5. Dosyanın düzenliliği
 
 
 
 
 
 6. Harcanan çabaları gösterme
 
 
 
 
 
 9. Yaratıcılığı gösterme
 
 
 
 
 
10. Çalışmaların seçiminde doğru karar verme
 
 
 
 
 
11. Öğrencinin gelişimini gösterme
 
 
 
 
 
12. Kendini değerlendirme
 
 
 
 
 
 
YORUMLAR / ÖNERİLER: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bugün 7 ziyaretçi (47 klik) kişi burdaydı!
www.cz3b.tr.gg  
  radyo dinle
Sitene Ekle tütüne son

radyo dinle
Duyuru Panosu
www.cz4b.tr.gg


SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ

PARLAYAN YILDIZLARIM

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ TATİLİNDE HERKESE MUTLU VE GÜZEL BİR TATİL GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDİYORUM.

2011-2012 ' DE YENİ SİTEMİZİN ADI www.cz5b.tr.gg

 
Reklam  
 
 
www.cza4b.tr.gg  
 


More Cool Stuff At POQbum.com

 
 
 

Sitene Ekle

 
 
 

Hurriyet.www.gazetealemi.com Zaman www.gazetealemi.com Radikal www.gazetealemi.com Milliyet www.gazetealemi.com Bugun www.gazetealemi.com Turkiye www.gazetealemi.com Vatan www.gazetealemi.com Sabah www.gazetealemi.com Yeni Safak www.gazetealemi.com

 
 
 
POQbum .com Graphics
POQbum .com Graphics

POQbum.com
POQbum.com

IHH Yetim Sponsorluk Sistemi
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=